Ordet Alkoholist

ÄR JAG EN ALKOHOLIST?

Den här frågan sätter skräck i tusentals personer varje dag och enbart tanken kan kännas otroligt skrämmande.

Under hela vårt liv har vi hört att det finns två typer av människor, alkoholister och normal-drickare – De som kan hantera alkohol och de som inte kan det.

Men faktum är att svaret inte är så enkelt som man skulle kunna tro. Det är en fråga vi gärna skulle vilja kunna svara ja eller nej på, men det är någonting som faktiskt inte är möjligt. Anledningen är att det inte finns någon entydig definition på vad en alkoholist är, eller vad det innebär att vara en.

Vad vi kan säga med all säkerhet dock är att alkohol är en beroendeframkallande substans som är skadlig för alla levande varelser. Men beroendet har väldigt lite att göra med dig och väldigt mycket att göra med alkohol. Det är inte “alkoholister” som blir beroende av alkohol utan människor.

Med bakgrund av detta så är det inte så konstigt att omkring 80-85% av alla vuxna i vår västerländska kultur konsumerar alkohol. Eller att den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i världen är motsvarande 53 flaskor vin per vuxen person och år. Hoppsan!

Med detta i minnet så kan vi återbesöka frågan: Är jag en alkoholist?

SVARET ÄR NEJ. DET ÄR INGEN ANNAN HELLER.

Anledningen är att termen inte längre anses relevant. Exempelvis har begreppen missbruk och beroende helt tagits bort från den senaste upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), som är ett av de största verktygen som används för diagnostisering av mentala tillstånd inom psykiatrin.

Det är helt enkelt ett för generellt sätt att försöka gruppera ihop människor. I stället har man börjat prata om någonting som kallas substansbrukssyndrom eller alkoholbrukssyndrom (Alcohol Use Disorder, AUD). Där försöker man identifiera nivån av problem som någon upplever som ett resultat av sin alkoholkonsumtion.

För att göra det ännu tydligare kan vi använda oss av ett tankeexperiment. Säg att det skulle finnas en strikt definition för alkoholism i form av max antal enheter en person kan dricka per vecka för att kallas för alkoholist. Säg sedan att en person dricker exakt en enhet mindre än detta varje vecka i 20 år. Kan vi då säga att denna person per definition inte har ett alkoholproblem?

Självklart inte!

Det är just därför som AUD definieras som ett spektrum som sträcker sig från en lätt problematisk relation till en allvarlig. För att veta var man ligger inom detta spektrum så svarar man ärligt på följande frågor:

Hur många av ovanstående frågor skulle du svara ja på om du var ärlig?

Svarar man ja på 2 eller fler frågor så har man enligt definitionen ett alkoholbrukssyndrom. Graden av allvarlighet definieras enligt:

Lätt: 2-3 symptom

Måttligt: 4-5 symptom

Allvarligt: 6 eller fler symptom

Men om vi tänker efter, är det inte precis sådana händelser som man berättar historier och skämtar om på en afterwork, eller dagen efter? Som att tappa minnet eller råka trilla och slå sig på fyllan. Det verkar ju förefalla sig så att dessa händelser inte är roliga bieffekter av alkohol, utan snarare symptom på alkoholbrukssyndrom. Tyder inte det på att de flesta du känner skulle klassas någonstans på detta spektrum, att det faktiskt är ganska vanligt?

SÅ VAD INNEBÄR DETTA?

Jo att väldigt många människor som dricker alkohol hamnar någonstans på AUD-skalan. Därför är det inte svart eller vitt, av eller på och gamla stigmatiserade termer som alkoholist borde verkligen kastas ut en gång för alla.

Ja men än sen då, vad spelar det för roll? Och varför är detta synsätt bättre än att använda termen alkoholist?

Skillnaden ligger i vad som öppnas upp i stället om vi väljer att se det på det här sättet. Om det inte är svart eller vitt, alkoholist eller normal-drickare, utan någonting som gäller alla som konsumerar alkohol. Då kan vi sluta skylla på personen och börja skylla på substansen. Vi kan sluta se det som “vi och dem” och inse att vi alla sitter i samma båt, vilket gör det enklare att bli mer ärliga med oss själva. Till slut kanske det t.o.m. kan bli någonting man vågar prata öppet om.

Vi kan börja ställa oss bättre frågor. Frågor som i stället faktiskt kan hjälpa oss att må bättre, som t.ex:

● Hur kan jag göra nyttigare val i mitt liv?

● Är alkohol verkligen nödvändigt för att ha kul?

● Hur vill jag att mitt liv ser ut om fem år och är det dit jag är på väg?

SÅ, ÄR DU EN ALKOHOLIST? NEJ. INGEN ÄR DET.

Klicka dig vidare för att läsa mer om mig och min personliga resa med alkohol. Förhoppningsvis kan det inspirera dig!